Σε ό,τι αφορά τα ψαρικά, οι επιχειρήσεις εμπορίας προϊόντων αλιείας υποχρεούνται να τηρούν το νομικό πλαίσιο σχετικά με το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος ή βάρος των ψαριών. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα εστιατόριο σερβίρει γόνο (νεαρό ψάρι που δεν έχει προλάβει να αναπαραχθεί και δεν έχει το προβλεπόμενο ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος), αυτό έχει καταλήξει στο πιάτο του καταναλωτή παράνομα.

Στην περίπτωση που εντοπίσετε τέτοιου είδους παράβαση, μπορείτε να απευθυνθείτε στις αρμόδιες αρχές επιθεώρησης και ελέγχου οι οποίες είναι:

Για τις επιχειρήσεις λιανικής:

  1. η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε εδώ.
  2. Και οι περιφερειακές Υπηρεσίες Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατάλογο των οποίων θα βρείτε εδώ.

Για τα λιμάνια και τις ιχθυόσκαλες:

  1. οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές στους χώρους αρμοδιότητάς τους (ζώνη λιμένα) κατάλογο των οποίων θα βρείτε εδώ.

Ενημέρωση των αρμόδιων αρχών

Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποια παράβαση, θα πρέπει να ενημερώσετε τις αρχές ελέγχου του τομέα αλιείας, οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των παραβάσεων,  αναφέροντας ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση προσέφερε προς πώληση το συγκεκριμένο είδος ψαριού (με αναφορά της εμπορικής του ονομασίας, βλ. εδώ σχετικά) με μέγεθος μικρότερο από το συνιστώμενο.

Επισημαίνεται πως η καταγγελία θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη, δηλαδή να περιλαμβάνει τη φωτογραφία, την ημερομηνία λήψης και τις μετρήσεις του αλιεύματος. Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες επεξεργάζονται μόνο επώνυμες αναφορές/καταγγελίες.