ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΨΑΡΙΚΩΝ

Δες παρακάτω περισσότερες ιδέες για τα ψαρικά που μπορείς να αγοράσεις

Ο οδηγός ελληνικών ψαρικών περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για εγχώρια ψαρικά, τα οποία διατίθενται ευρέως στην αγορά. Λόγω της έλλειψης επιστημονικών δεδομένων δεν είναι δυνατή η κατηγοριοποίηση των ελληνικών ψαριών ανάλογα με το μέγεθος της απειλής που αντιμετωπίζουν.

*Ο Οδηγός Υπεύθυνης Κατανάλωσης Ψαρικών είναι υπό ανανέωση.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΨΑΡΙΚΩΝ

Ο οδηγός ελληνικών ψαρικών περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για εγχώρια ψαρικά, τα οποία διατίθενται ευρέως στην αγορά. Λόγω της έλλειψης επιστημονικών δεδομένων δεν είναι δυνατή η κατηγοριοποίηση των ελληνικών ψαριών ανάλογα με το μέγεθος της απειλής που αντιμετωπίζουν.

ΠΗΓΕΣ

http://www.fao.org/fishery/en

http://www.iucnredlist.org/

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας

“Τα Ψάρια της Ελλάδας”, Κουτσογιαννόπουλος Δ.

“Κραυγή Ιχθύος”, Στεργίου Κ., Καραχλέ Π., Τσίκληρας Α., Μαμαλάκης Η.