Αστακογαριδα

Homarus gammarus

  • Eλάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος
    30 cm (ολικό μήκος) - 10,5 cm (μήκος κελύφους)
  • Επιτρεπόμενη περίοδος κατανάλωσης
    Οκτώβριος – Ιούλιος

    Βασικές Πληροφορίες

    Η αστακογαρίδα απαντάται στη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και τον Ατλαντικό Ωκεανό. Ζει σε τρύπες και ρωγμές σε σκληρά υποστρώματα και βραχώδεις βυθούς, σε βάθη που φτάνουν συνήθως τα 50 μέτρα. Είναι νυκτόβιο ζώο και τρέφεται κυρίως με μύδια, καβούρια και πολύχαιτους. Η αστακογαρίδα μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 60 εκ. και σε βάρος τα 6 κ.