Θραψαλο Γιγας

Dosidicus gigas

  • FAO 87 ΝΑ Ειρηνικός, περιοχή Χιλής
   Πελαγικά παραγάδια
  • FAO 87 ΝΑ Ειρηνικός, περιοχή Περού
   Μεσοπελαγική τράτα & γρι-γρι
  • FAO 87 ΝΑ Ειρηνικός
   Τράτα

  Βασικές πληροφορίες

  Το θράψαλο Γίγας απαντάται στον ανατολικό Ειρηνικό, κατά μήκος των ακτών της Βόρειας και Νότιας Αμερικής. Αν και το συνηθισμένο του μήκος είναι τα 80 εκ, μπορεί να φτάσει ως και τα 4 μ., γι’ αυτό και ονομάζεται Γίγας. Είναι πελαγικό είδος, δηλαδή ζει στα μεσόνερα, από τα 0 έως τα 1.200 μ. βαθος.

  Ο πληθυσμός του θράψαλου Γίγαντα βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αλιεία του με πετονιά είναι σχετικά μικρές. Η διαχείριση της αλιείας του θράψαλου Γίγαντα είναι δύσκολη επειδή ο πληθυσμός του επηρεάζεται σημαντικά, μεταξύ άλλων, και από κλιμματικούς παράγοντες, όπως το φαινόμενο Ελ Νίνιο.