Ροφος

Epinephelus bleekeri

  • FAO 71 Δ και κεντρικός Ειρηνικός - Βιετνάμ
   Μηχανότρατα βυθού, τράτα, παραγάδι βυθού, παραγάδι, δίχτυα βυθού, απλάδια, πετονιά
  • FAO 71 Δ και κεντρικός Ειρηνικός – Αυστραλία
   Παγίδες

  Βασικές πληροφορίες

  Ο ροφός έχει μεγάλο στόμα, βαρύ σώμα και χαρακτηριστικές πράσινες και καφέ κηλίδες. Είναι ψάρι που δεν διανύει μεγάλες αποστάσεις, ούτε κολυμπά γρήγορα. Το διατροφολόγιό του  περιλαμβάνει κυρίως καβούρια και χταπόδια, ενώ τα μεγαλύτερα άτομα τρέφονται επίσης με άλλα ψάρια. Ο Epinephelus bleekeri είναι ένα είδος ροφού που απαντάται στον Δυτικό και κεντρικό Ειρηνικό.

  Δεν υπάρχουν επαρκή στατιστικά στοιχεία για την αλιεία του Epinephelus bleekeri, ωστόσο τα περισσότερα αποθέματα είτε είναι πλήρως εκμεταλλευόμενα, είτε βρίσκονται στο όριο της υπερεκμτάλλευσης. Πιο συγκεκριμένα, σε πολλές περιοχές ο Epinephelus bleekeri δεν βρίσκεται πλέον σε αφθονία, ενώ η γενική τάση, βάσει των αξιολογήσεων, είναι ότι ο πληθυσμός του μειώνεται.

  Ο Epinephelus bleekeri αλιεύεται κυρίως με απλάδια δίχτυα ή τράτες βυθού, αλιευτικά εργαλεία με υψηλά ποσοστά παρεμπίπτουσας αλιείας απειλούμενων ειδών, όπως θαλάσσιες χελώνες και θηλαστικά. Τα απλάδια προκαλούν επίσης προβλήματα καθώς μπλέκονται με κοράλλια και σπόγγους, επηρεάζοντας αρνητικά την βιοποικιλότητα του οικοσυστήματος. Η τράτα βυθού αλιεύει πολλά είδη ψαριών που δεν αποτελούν στόχο, καθώς επίσης και νεαρά ψάρια.