Μπακαλιαρος Ειρηνικου

Gadus macrochephalus

  • FAO 61 ΒΔ Ειρηνικός
   Παραγάδια βυθού, απλάδια δίχτυα & τύπος γρι-γρι ή βιντζότρατας (Danish)

  Βασικές πληροφορίες

  Ο μπακαλιάρος cod Ειρηνικού είναι βενθικό ψάρι (ζει κοντά στο βυθό) και απαντάται στο Βόρειο Ειρηνικό. Το μέγιστο μήκος του είναι 120 εκ., ενώ το μέγιστο βάρος του είναι 22 κ. και ζει έως 25 χρόνια. Ως ενήλικο τρέφεται με άλλα ψάρια, χταπόδια και καρκινοειδή.

  O μπακαλιάρος cod Ειρηνικού του αλιευτικού πεδίου FAO 61 κατατάσσεται στην κόκκινη κατηγορία λόγω της κατάστασης του πληθυσμού του, των επιπτώσεων συγκεκριμένων αλιευτικών εργαλείων στο θαλάσσιο περιβάλλον και της έλλειψης στοιχείων σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση της αλιείας του.