Μπακαλιαρος

Gadus morhua

  • MSC
  • FAO 27 ΒΑ Ατλαντικός, υποπεριοχές ICES 20, ICES IIIa, ICES IVb
   Απλάδια δίχτυα βυθού
  • FAO 27 ΒΑ Ατλαντικός, υποπεριοχές ICES I, ICES II
   Μηχανότρατα βυθού
  • FAO 05 Ευρώπη, εσωτερικά ύδατα, FAO 27 ΒΑ Ατλαντικός
   Υδατοκαλλιέργεια
  • FAO 21 ΒΔ Ατλαντικός, FAO 27 ΒΑ Ατλαντικός, υποπεριοχές ICES 20-32
   Μηχανότρατα βυθού
  • FAO 27 ΒΑ Ατλαντικός, υποπεριοχές ICES 25-32
   Απλάδια δίχτυα
  • FAO 21 ΒΔ Ατλαντικός, FAO 27 ΒΑ Ατλαντικός, περιοχή Νησίων Φερόε και Νορβηγίας
   Παραγάδια βυθού
  • FAO 21 ΒΔ Ατλαντικός, FAO 27 ΒΑ Ατλαντικός, υποπεριοχές ICES 22-24
   Απλάδια δίχτυα βυθού
  • FAO 27 ΒΑ Ατλαντικός, υποπεριοχές ICES I, ICES II
   Τύπος γρι-γρί ή βιντζότρατας
  • FAO 27 ΒΑ Ατλαντικός, υποπεριοχές ICES VIIe, ICES VIIf, ICES VIIg, ICES VIIh, ICES VIIj, ICES VIIk
   Τράτες δοκού

  Βασικές πληροφορίες

  Ο μπακαλιάρος cod είναι βενθικό ψάρι (ζει κοντά στο βυθό) και απαντάται στο βόρειο Ατλαντικό. Το μέγιστο μήκος του είναι 200 εκ. (σύνηθες μήκος 100 εκ.), ενώ το μέγιστο βάρος του είναι 96 κ. και ζει έως 25 χρόνια. Ως ενήλικο τρέφεται με άλλα ψάρια, χταπόδια και καρκινοειδή.

  Δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για την κατάσταση του πληθυσμού του μπακαλιάρου στον ΒΑ Ατλαντικό. Σε ό,τι αφορά τις συνέπειες που προκαλούνται από την αλιεία του, τα πσοστά απορρίψεων (ψάρια που πετιούνται πίσω στη θάλασσα) είναι υψηλά, ενώ η μηχανότρατα βυθού έχει αρνητικές επιπτώσεις στον βυθό της θάλασσας και ενδεχομένως και σε άλλα είδη. Αντίθετα, η πελαγική μηχανότρατα δεν επηρεάζει σημαντικά τα υπόλοιπα είδη.

  • Marine Stewardship Council - 1