Θραψαλο Αργεντινης

Illex argentinus

  • FAO 41, ΝΔ Ατλαντικός, περιοχή Αργεντινής
   Μηχανότρατα βυθού

  Βασικές πληροφορίες

  Τα θράψαλα είναι μαλάκια που ανήκουν στα κεφαλόποδα. Στα κεφαλόποδα επίσης συγκαταλέγονται οι σουπιές, τα καλαμάρια και τα χταπόδια.

  Λόγω της ποικιλίας των οικοτόπων, της ταχείας ανάπτυξης και του υψηλού ρυθμού προσαρμοστικότητας σε νέες περιβαλλοντικές συνθήκες είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις της αλιείας. Τα περισσότερα καλαμάρια αλιεύονται με πετονιές ή πελαγικές μηχανότρατες, που έχουν μικρές αρνητικές επιπτώσεις σε θαλάσσιους οικοτόπους σε σχέση με τις μηχανότρατες βυθού, που έχουν υψηλά ποσοστά παρεμπίπτουσας αλιείας και καταστρέφουν τον βυθό. Ωστόσο, η βιωσιμότερη μέθοδος είναι η παραδοσιακή αλιεία με παγίδες και καμάκια.