Ρικι

Katsuwonus pelamis

  • MSC
  • FAO 51 Δ. Ινδικός & FAO 57 Α. Ινδικός
   Γρι-γρι
  • FAO 21 ΒΔ Ατλαντικός, FAO 31 Κ. Δ. Ατλαντικός & FAO 41 ΝΔ Ατλαντικός
   Γρι-γρι
  • FAO 61 ΒΔ Ειρηνικός & FAO 71 Κ.Δ. Ειρηνικός
   Γρι-γρι
  • FAO 21 ΒΔ Ατλαντικός, FAO 27 ΒΑ Ατλαντικός, FAO 31 Κ. Δ. Ατλαντικός, FAO 34 Κ.Α. Ατλαντικός, FAO 41 ΝΔ Ατλαντικός, FAO 47 ΝΑ Ατλαντικός
   Καλάμι και πετονιά
  • FAO 61 ΒΔ Ειρηνικός, FAO 71 Κ.Δ. Ειρηνικός, FAO 77 Κ.Α. Ειρηνικός, FAO 81 ΝΔ Ειρηνικός
   Απλάδια δίχτυα
  • FAO 51 Δ. Ινδικός, FAO 57 Α. Ινδικός
   Απλάδια δίχτυα
  • FAO 77 Κ.Α. Ειρηνικός, FAO 81 ΝΔ Ειρηνικός, FAO 87 ΝΑ Ειρηνικός
   Πελαγικα παραγάδια
  • FAO 27 ΒΑ Ατλαντικός, FAO 34 Κ.Α. Ατλαντικός, FAO 47 ΝΑ Ατλαντικός, FAO 77 Κ.Α. Ειρηνικός, FAO 81 ΝΔ Ειρηνικός, FAO 87 ΝΑ Ειρηνικός
   Γρι γρι

  Βασικές πληροφορίες

  Το ρίκι είναι το πλέον αλιευμένο είδος τόνου παγκοσμίως. Φτάνει σε μήκος το 1 μ. και σε βάρος τα 20 κ. Εντοπίζεται σε πολλές περιοχές, ωριμάζει νωρίς και έχει υψηλό ρυθμό αναπαραγωγής.

  Λόγω των διακυμάνσεων της αναπαραγωγής του ρικιού, είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε την κατάσταση του αποθέματος και τις επιπτώσεις της αλιείας του. Παρόλαυτά, όλα τα αποθέματα του θεωρούνται υγιή και η εκμετάλλευσή τους χαρακτηρίζεται μέτρια. Συνήθως το ρίκι αλιεύεται με κυκλωτικά δίχτυα. Η χρήση εξοπλισμού συγκέντρωσης ιχθύων (FAD) έχει υψηλά ποσοστά παρεμπίπτουσας αλιείας προστατευόμενων ειδών, όπως καρχαρίες, σαλάχια και άλλα είδη τόνου. Όταν δεν χρησιμοποιείται εξοπλισμός συγκέντρωσης ιχθύων (FADs) κατά την αλιεία με γρι-γρι, τα ποσοστά παρεμπίπτουσας αλιείας μειώνονται, ωστόσο πολλά προστατευόμενα και απειλούμενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών και πτηνών πιάνονται στα δίχτυα. Η αλιεία με πετονιά είναι η πλέον επιλεκτική και ως εκ τούτου βιώσιμη μέθοδος αλιείας, ωστόσο έχει επιπτώσεις στους πληθυσμούς των ψαριών που χρησιμοποιούνται ως δόλωμα. Σε κάθε περιοχή αλιείας του ρικιού υπάρχουν Περιφερειακοί Οργανισμοί Διαχείρισης Αλιείας. Η εφαρμογή των πολιτικών τους ωστόσο δεν είναι εύκολη, καθώς στερούνται μέτρων ελέγχου και εφαρμογής σχετικά με την υπεραλίευση και την παράνομη αλιεία τόνου και άλλων ειδών.