Γαριδα Vannamei

Litopenaeus vannamei

  • MSC
  • FAO 02 & FAO 03 Κεντρική και Νότια Αμερική, FAO 04 Ασία, περιοχή Κίνας, Ταϊλάνδης, Ινδονησίας & Βιετνάμ
   Υδατοκαλλιέργειες
  • FAO 04 Ασία, περιοχή Κίνας & Ινδονησίας
   Κλειστά συστήματα υδατοκαλλιέργειας

  Βασικές πληροφορίες

  Η γαρίδα Vannamei ζει στον Ειρηνικό, σε ποταμούς (ενήλικα άτομα) και εκβολικά συστήματα (νεαρά άτομα), σε βάθος από 0 έως 70 μ.. Είναι πλέον το πιο διαδεδομένο είδος καλλιέργειας γαρίδας στην νοτιανατολική Ασία

  Η καλλιέργεια γαρίδας Vannamei στην Ταϊλάνδη έχει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις , μεταξύ των οποίων αύξηση της αλατότητας των εσωτερικών υδάτων λόγω της εκτροφής σε αλμυρό νερό και θανάτωση ειδών άγριας πανίδας (π.χ. πουλιών που προσπαθούν να φάνε γαρίδες) λόγω θήρευσης. Η αναλογία της ποσότητας ιχθυοτροφής και ιχθυελαίου για την παραγωγή 1 κιλού γαρίδας (fish-in/fish-out) είναι 1,6/1 Το θεσμικό πλαίσιο για την καλλιέργεια γαρίδας Vannamei χαρακτηρίζεται μερικώς αποτελεσματικό.

  Τα παραπάνω ισχύουν και για την Ινδία, όμως οι επιπτώσεις στα εσωτερικά ύδατα είναι αρκετά μικρότερες.

  • Marine Stewardship Council - 1