Καλαμαρια

Loligo forbesi, Loligo japonica

  • Loligo forbesi, FAO 27 ΒΑ Ατλαντικός
   Μηχανότρατα βυθού και μεσοπελαγική τράτα
  • Loligo japonica, FAO 61 ΒΔ Ειρηνικός
   Μηχανότρατα βυθού

  Βασικές πληροφορίες

  Καλαμάρια: Πελαγικό καλαμάρι (Loligo forbesi), καλαμάρι Ιαπωνίας (Loligo japonica)

  Και τα δυο είδη είναι μαλάκια, που ανήκουν στο είδος των καλαμαριών. Τα καλαμάρια έχουν επιμήκη, σωληνοειδή σώματα και κοντά συμπιεσμένα κεφάλια. Έχουν μεγάλα μάτια, ενώ δυο από τα δέκα πλοκάμια τους είναι αρκετά πιο μακριά και τα βοηθούν να πιάσουν τα θηράματά τους. Τρέφονται με μικρά, νεαρά ψαράκια, άλλα κεφαλόποδα και καρκινοειδή.  Αυτά τα τρία είδη ζουν σε εντελώς διαφορετικές περιοχές. Το πελαγικό καλαμάρι (Loligo forbesi) απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό και τη Μεσόγειο και το καλαμάρι Ιαπωνίας (Loligo japonica) γύρω από την Ιαπωνία.

  Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την κατάσταση του αποθέματος του  πελαγικού καλαμαριού. Η μεσοπελαγική μηχανότρατα και το γρι-γρι δεν έχουν επιπτώσεις σε οικοτόπους, ενώ η συρτή (jig) είναι επιλεκτικό αλιευτικό εργαλείο και δεν έχει ή έχει περιορισμένες επιπτώσεις σε οικοτόπους. Η αλιεία των καλαμαριών αυτών δεν επιδρά αρνητικά σε άλλα είδη.

  Σε ,τι αφορά το καλαμάρι Ιαπωνίας, δεν υπάρχουν πληροφορίες για διαχειριστικό σχέδιο.