Προσφυγακι

Micromesistius poutassou

    • MSC

    Βασικές πληροφορίες

    Το προσφυγάκι έχει επίμηκες σώμα, με μπλε – γκρι και λευκό χρώμα. Μπορεί να φτάσει σε μήκος ως και τα 50 εκ. Ζει πάνω από το ηπειρωτικό υφαλοπρανές, σε βάθη μεταξύ 150 μ. και 1000 μ. Καθημερινά, πραγματοποιεί κάθετες μεταναστεύσεις: στα επιφανειακά νερά τη νύχτα για να τραφεί και κοντά στον βυθό την ημέρα. Το βασικό του διατροφολόγιο αποτελείται από μικρά καρκινοειδή, όμως τα μεγαλύτερα άτομα τρέφονται επίσης με μικρά ψαράκια και κεφαλόποδα. Το προσφυγάκι εντοπίζεται κυρίως στο βόρειο ημισφαίριο του Ατλαντικού.

    Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία σχετικά με το απόθεμα του είδους, καθώς δεν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ των παράκτιων χωρών που ψαρεύουν προσφυγάκια. Το προσφυγάκι αλιεύεται κατά βάση με πελαγικές μηχανότρατες. Σε γενικές γραμμές, τα επίπεδα παρεμπίπτουσας αλιείας (ψάρια που αλιεύονται παρεμπιπτόντως) και απορρίψεων (απορρίπτονται νεκρά πίσω στη θάλασσα) είναι χαμηλά. Η αλιεία του είδους έχει αμελητέες επιπτώσεις στα απειλούμενα ή προστατευόμενα είδη. Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στον βυθό, καθώς το προσφυγάκι αλιεύεται μεσοπέλαγα. Το πρόσφατο σχέδιο διαχείρισης το οποίο βασίζεται σε ποσοστώσεις δείχνει να είναι αποτελεσματικό. Διαφέρει μεταξύ των περιοχών αλιείας, αλλά χαρακτηρίζεται ικανοποιητικό σε ό,τι αφορά τη διατήρηση βιώσιμων αλιευμάτων.