Μυδι Χιλης

Mytilus chilensis

    Βασικές πληροφορίες

    Το μύδι Χιλής απαντάται στο νότιο Ειρηνικό, το νότιο Ατλαντικό και την Ανταρκτική, σε αμμώδεις, λασπώδεις και βραχώδεις βυθούς σε βάθος 0 έως 100 μ. Το μέγιστο μήκος του είναι τα 18 εκ.

    Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εκτροφή του θεωρούνται χαμηλές. Δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγών ή μεταφορών, καθώς πρόκειται για ενδημικό είδος και οι προνύμφες συλλέγονται από τη γύρω περιοχή. Αρκετοί παραγωγοί της Χιλής έχουν πιστοποιηθεί με τα πρότυπα ASC, GlobalGAP και BAP για την εφαρμογή υπεύθυνων μεθόδων καλλιέργειας. Η διαχείριση της καλλιέργειας μυδιών αξιολογείται σε μεγάλο βαθμό ως αποτελεσματική.