Καλκανι

Psetta maxima, Scophthalmus maximus

  • FAO 05 Ευρώπη, περιοχή Αγγλίας & Γαλλίας
   Υδατοκαλλιέργειες
  • FAO 27 ΒΑ Ατλαντικός, Βόρεια Θάλασσα
   Απλάδια δίχτυα βυθού
  • FAO 27 ΒΑ Ατλαντικός, Βόρεια Θάλασσα
   Μηχανότρατες βυθού, τράτες δοκού
  • FAO 27 ΒΑ Ατλαντικός, Βόρεια Θάλασσα
   Απλάδια δίχτυα βυθού

  Βασικές πληροφορίες

  Το καλκάνι είναι βενθικό πλατύψαρο που ζει σε λασπώδεις και αμμώδεις βυθούς σε βάθη έως 1.000 μ.. Μπορεί να φτάσει σε μήκος το 1 μ. και σε βάρος τα 25 κ.. Στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό αναπαράγεται από τον Μάιο έως τον Ιούνιο.

  Οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν είναι αρκετές ώστε να αξιολογηθεί η κατάσταση των αποθεμάτων. Η αλιεία με απλάδια θεωρείται βιώσιμη, ωστόσο και πάλι μπορεί να οδηγήσει σε ακούσια παγίδευση θαλάσσιων θηλαστικών και πτηνών. Η αλιεία με τράτες βυθού και δοκότρατες για άλλα είδη πλατύψαρων έχει υψηλά ποσοστά παρεμπίπτουσας αλιείας και μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στον βυθό. Η διαχείριση της αλιείας καλκανιού υπάγεται στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική της ΕΕ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρων την καθιέρωση ανώτατων ποσοστών αλιεύμάτων. Δεν έχουν θεσπιστεί συγκεκριμένα μέτρα για το καλκάνι, ωστόσο τα μέτρα που είναι σε ισχύ για την αλιεία πλατύψαρων αφορούν και το συγκεκριμένο ψάρι.