Κολιος

Scomber colias

  • FAO 34 Βόρειος & Κεντρικός Ατλαντικός
   Μεσοπελαγική τράτα, γρι-γρι

  Βασικές πληροφορίες

  Ο κολιός έχει επίμηκες, υδροδυναμικό σώμα και δυνατή ουρά, κάτι που τον καθιστά δεινό κολυμβητή. Το χρώμα του είναι ασημί, με πράσινα και γαλάζια σχέδια στη ράχη. Ο κολιός ζει σε θαλασσινά και υφάλμυρα νερά και φτάνει σε μέγεθος ως και τα 50 εκ. Τρέφεται με μικρότερα ψαράκια όπως ο γαύρος και η σαρδέλα, καθώς επίσης και με ασπόνδυλα. Ο κολιός απαντάται στον Ατλαντικό, από τις ανατολικές έως τις δυτικές ακτές, τη Μεσόγειο και τη νότια Μαύρη Θάλασσα. Αλιεύεται κυρίως με κυκλωτικά δίχτυα, συχνά μαζί με σαρδέλες, και ορισμένες φορές με συρτές, απλάδια, παγίδες, γρίπους ακτής και μεσοπελαγικές τράτες.

  Γενικότερα υπάρχει έλλειψη επαρκών δεδομένων αναφορικά με την αλιεία κολιού, καθώς ο κολιός αλιεύεται με μικτούς τύπους αλιείας. Ο κολιός είναι είναι μετρίως ευαίσθητος στις αλιευτικές πιέσεις. Το είδος σχηματίζει κοπάδια, είναι μεταναστευτικό και η βιομάζα του ποικίλει λόγω των διακυμάνσεων στις περιβαλλοντικές παραμέτρους. Τα επίπεδα παρεμπίπτουσας αλιείας και απορρίψεων είναι μέτρια, ενώ οι επιπτώσεις των αλιευτικών εργαλείων στον βυθό είναι αμελητέες.