Κοκκινοψαρο

Sebastes marinus norvegicus

  • MSC
  • FAO 27 ΒΑ Ατλαντικός, περιοχή Νορβηγίας
   Μηχανότρατα βυθού & απλάδια δίχτυα
  • FAO 27 ΒΑ Ατλαντικός, περιοχή Ισλανδίας
   Μηχανότρατα βυθού

  Το κοκκινόψαρο απαντάται στο βόρειο Ατλαντικό, από τη βόρεια Ευρώπη και Αμερική, έως και τη Γροιλανδία και την Ισλανδία. Είναι πελαγικό και ωκεάνιο είδος (δηλαδή ζει στα μεσόνερα και στον ανοικτό ωκεανό) από τα 100 μ. έως τα 1.000 μ. βάθος. Το μέγιστο μήκος του είναι τα 100 εκ. (α μέσο μήκος 45 εκ.), το μέγιστο βάρος του 15 κ. και ζει έως 60 χρόνια.

  Η κατάσταση του αποθέματος του κοκκινόψαρου Sebastes marinus norvegicus διαφέρει στις περιοχές του FAO 27. Σε κάποιες ο πληθυσμός του κρίνεται ικανοποιητικός, ενώ στη Νορβηγία το κοκκινόψαρο έχει καταχωρηθεί  ως απειλούμενο. Αντίστοιχα, σε διαφορετικό βαθμό ποικίλουν οι απορρίψεις (ψάρια που πετιούνται πίσω στη θάλασσα), η παρεμπίπτουσα αλιεία απειλούμενων ειδών και οι επιπτώσεις σε ευαίσθητα οικοσυστήματα όπως τα κοράλλια. Η διαχείριση του αλιευτικού στόλου κοκκινόψαρου  χαρακτηρίζεται μερικώς αποτελεσματική.

  • Marine Stewardship Council - 1