Σουπια

Sepia latimanus

  • FAO 61, ΒΔ Ειρηνικός
   Πελαγική μηχανότρατα
  • FAO 61, ΒΔ Ειρηνικός
   δίχτυα βυθού, παγίδες, συρτή

  Βασικές πληροφορίες

  Η σουπιά Sepia latimanus είναι μαλάκιο που απαντάται σε όλες τις θάλασσες, από τον Δυτικό Ειρηνικό ως τον Ανατολικό Ατλαντικό και τη Μεσόγειο, καθώς επίσης και τον Βορειοδυτικό Ειρηνικό, από την Ιαπωνία ως την Κορέα και την Κίνα. Ζει κυρίως σε αμμώδεις και λασπώδεις βυθούς, ωστόσο εντοπίζεται και σε υφάλους, σε βάθη έως 200 μ. Η σουπιά Sepia latimanus έχει επίμηκες σώμα με πλοκάμια γύρω από το στόμα της και το μέσο μήκος της είναι 40 με 50 εκ. Τρέφεται κυρίως με μαλάκια, καβούρια, γαρίδες, άλλες σουπιές και μικρά ψαράκια. Αλιεύεται με μηχανότρατες, είτε ως είδος στόχος είτε ως παρεμπίπτον αλίευμα, αλλά και με επιλεκτικά εργαλεία με καμάκια και παγίδες.

  Δεν υπάρχουν στοιχεία για την κατάσταση του αποθέματος της σουπιάς Sepia latimanus. Σε ορισμένες περιοχές το είδος αλιεύεται εντατικά, ενώ υπάρχουν υψηλά επίπεδα παρεμπίπτουσας αλιείας από τη μηχανότρατα βυθού. Ο υψηλός ρυθμός αναπαραγωγής την καθιστά ανθεκτική στις αλιευτικές πιέσεις. Οι οικολογικές επιπτώσεις διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο αλιείας. Η αλιεία με καλάμια, λόγχες και παγίδες σχεδόν έχει μηδενικές επιπτώσεις και αμελητέα ποσοστά παρεμπίπτουσας αλιείας και απορρίψεων, ωστόσο η αλιεία με μηχανότρατα βυθού έχει σοβαρές επιπτώσεις σε οικοτόπους. Σε ορισμένες περιοχές αλιείας εφαρμόζονται σχέδια διαχείρισης, ωστόσο στις περισσότερες όχι.