Σουπια Ινδιας

Sepia pharaonis

  • FAO 71 ΚΔ Ειρηνικός, FAO 61 ΒΔ Ειρηνικός
   Παγίδες
  • FAO 51 Δ. Ινδικός, FAO 71 ΚΔ Ινδικός
   Μεσοπελαγική τράτα
  • FAO 61 ΒΔ Ειρηνικός, FAO 71 ΚΔ Ειρηνικός
   Τράτα βυθού
  • FAO 57 Α. Ινδικός
   Μανωμένα δίχτυα
  • FAO 71 ΚΔ Ειρηνικός
   Μεσοπελαγική μηχανότρατα
  • FAO 57 Α. Ινδικός
   Τράτα βυθού

  Βασικές πληροφορίες

  Η σουπιά Ινδίας απαντάται από τις ακτές τις ανατολικής Αφρικής έως την Αυστραλία και τη θάλασσα της Ιαπωνίας. Είναι βενθικό είδος, δηλαδή ζει κοντά στο βυθό, και εντοπίζεται σε βάθη από 0 έως 130 μ. Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 43 εκ. και σε βάρος τα 5 κ.

  Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση του πληθυσμού της σουπιάς Ινδίας. Η αλιεία της με μηχανότρατα βυθού έχει σημαντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον λόγω του μεγάλου όγκου απορρίψεων (ψάρια που πετιούνται πίσω στη θάλασσα), του μεγάλου αριθμού θαλάσσιων χελώνων και δελφινιών που θανατώνονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα και των επιπτώσεων στον βυθό. Η αλιεία με μεσοπελαγική μηχανότρατα έχει λιγότερες επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, είτε πρόκειται για αλιεία με μεσοπελαγική μηχανότρατα είτε μηχανότρατα βυθού, δεν υπάρχουν σχέδια διαχείρισης.