Μπακαλιαρος pollock

Theragra chalcogramma

  • FAO 61, ΒΔ Ειρηνικός
   Mηχανότρατα, τράτα, MSC
  • FAO 67, ΒΑ Ειρηνικός
   Μεσοπελαγική μηχανότρατα, τράτα, MSC
  • FAO 61, ΒΔ Ειρηνικός
   Μεσοπελαγική μηχανότρατα, τράτα

  Βασικές πληροφορίες

  O μπακαλιάρος pollock είναι μεσοπελαγικό ψάρι (δηλαδή ζει στα μεσόνερα), που απαντάται ευρέως στον Βόρειο Ειρηνικό, με μεγαλύτερη συγκέντρωση στην ανατολική Βερίγγειο Θάλασσα. Φθάνει σε μήκος τα 90 εκ. και περίπου τα 4 κ. σε βάρος, ζει έως 28 χρόνια και έχει μεγάλη σημασία για το οικοσύστημα του Βόρειου Ειρηνικού, καθώς αποτελεί τροφή για φώκιες και θαλάσσια λιοντάρια.
  O μπακαλιάρος pollock της δυτικής Βεριγγείου Θάλασσας (FAO 61) κατατάσσεται στην κόκκινη κατηγορία επειδή πιθανώς υπεραλιεύεται, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία για τις επιπτώσεις της αλιείας του στο περιβάλλον και την αποτελεσματική διαχείριση της.

  • Marine Stewardship Council - 1