Κιτρινοπτερος τονος

Thunnus albacares

  • MSC
  • FAO 61 ΒΔ Ειρηνικός, FAO 71 ΚΔ Ειρηνικός, FAO 77 ΚΑ Ειρηνικός, FAO 81 ΝΔ Ειρηνικός, FAO 87 ΝΑ Ειρηνικός
   Γρι-γρι
  • FAO 21 ΒΔ Ατλαντικός, FAO 27 ΒΑ Ατλαντικός, FAO 31 ΚΔ Ατλαντικός, FAO 34 ΚΑ Ατλαντικός, FAO 41 ΝΔ Ατλαντικός, FAO 47 ΝΑ Ατλαντικός, FAO 51 Δ. Ινδικός, AOZ Μαλδιβών, FAO 57 Α. Ινδικός
   Καλάμι & πετονιά
  • FAO 21 ΒΔ Ατλαντικός, FAO 27 ΒΑ Ατλαντικός, FAO 31 ΚΔ Ατλαντικός, FAO 34 ΚΑ Ατλαντικός, FAO 41 ΝΔ Ατλαντικός, FAO 47 ΝΑ Ατλαντικός, FAO 51 Δ. Ινδικός, FAO 57 Α. Ινδικός, FAO 61 ΒΔ Ειρηνικός, FAO 71 ΚΔ Ειρηνικός, FAO 77 ΚΑ Ειρηνικός, FAO 81 ΝΔ Ειρηνικός, FAO 87 ΝΑ Ειρηνικός
   Γρι-γρι με συσκευή συγκέντρωσης ιχθύων FAD, πελαγικά παραγάδια
  • FAO 21 ΒΔ Ατλαντικός, FAO 27 ΒΑ Ατλαντικός, FAO 31 ΚΔ Ατλαντικός, FAO 34 ΚΑ Ατλαντικός, FAO 41 ΝΔ Ατλαντικός, FAO 47 ΝΑ Ατλαντικός, FAO 51 Δ. Ινδικός, FAO 57 Α. Ινδικός
   Γρι-γρι
  • FAO 71 ΚΔ Ειρηνικός, ΑΟΖ Φιλιπίνων & Ινδονησίας
   Κυκλωτικά δίχτυα & στατικά απλάδια δίχτυα

  Βασικές πληροφορίες

  Ο κιτρινόπτερος τόνος απαντάται σε τροπικά και θερμά νερά του Ατλαντικού, του Ειρηνικού και του Ινδικού Ωκεανού. Όλοι οι τόνοι είναι μεγάλοι θηρευτές, που διανύουν μεγάλες αποστάσεις στη θάλασσα. Μπορούν να διατηρήσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους μερικούς βαθμούς πάνω από την ατμοσφαιρική θερμοκρασία. Σχεδόν τα 2/3 των παγκόσμιων αλιευμάτων αλιεύονται στον Ειρηνικό Ωκεανό,  το 1/3 στον Ινδικό Ωκεανό και λιγότερο από το 10% στον Ατλαντικό Ωκεανό.

  Θεωρείται ότι υπάρχουν ξεχωριστά αποθέματα στον Ατλαντικό, τον Ινδικό, τον Ανατολικό και τον Δυτικό Ωκεανό. Όλα τα αποθέματα του είδους υπεραλιεύονται ή είναι πλήρως εκμεταλλευμένα. Η αλιεία με γρι-γρι εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι οι τόνοι συγκεντρώνονται γύρω από αντικείμενα που επιπλέουν για κυνήγι. Συνήθως χρησιμοποιούνται συσκευές συγκέντρωσης ιχθύων και οι τόνοι αιχμαλωτίζονται κάτω από αυτές με κυκλωτικά δίχτυα. Κατά την αλιεία τους ωστόσο αιχμαλωτίζονται επίσης ευαίσθητα και απειλούμενα είδη όπως καρχαρίες, σαλάχια, νεαροί κιτρινόπτεροι τόνοι, μεγαλόφθαλοι τόνοι και άλλα είδη ψαριών που πλήττονται από την υπεραλίευση. Για μερικά είδη η αλιεία τόνου είναι η καθοριστική αιτία για τη μείωση του πληθυσμού τους.  Επίσης, η παρεμπίπτουσα αλιεία νεαρών τόνων επηρεάζει αρνητικά το απόθεμα. Τα γρι-γρι που δεν χρησιμοποιούν συσκευές συγκέντρωσης ιχθύων έχουν χαμηλότερα ποσοστά παρεμπίπτουσας αλιείας, ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση αιχμαλωτίζονται νεαρά άτομα. Η αλιεία με παραγάδια έχει πολύ υψηλά ποσοστά παρεμπίπτουσας αλιείας θαλασσοπουλιών, κυρίως άλμπατρος και πετρίλων, αλλά και άλλων ευαίσθητων ειδών όπως σαλάχια, καρχαρίες και θαλάσσιες χελώνες. Η παραδοσιακή αλιεία με πετονιά είναι πολύ πιο επιλεκτική και έχει σχεδόν μηδενικά ποσοστά παρεμπίπτουσας αλιείας. Ο τόνος, και πολλά άλλα είδη που αλιεύονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα, είναι μεγάλοι θηρευτές και η μείωση του πληθυσμού τους έχει σοβαρές επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα και τον τροφικό ιστό. Δεν εφαρμόζονται εκτεταμένα μέτρα διαχείρισης τα οποία θα μπορούσαν να προστατέψουν τον κιτρινόπτερο τόνο και άλλα είδη. Στα σημαντικότερα προβλήματα συγκαταλέγεται η μη επιβολή περιορισμού αλιευμάτων, η ανεπαρκής επιτήρηση και τα ανεπαρκή μέτρα ελέγχου. Συχνά μάλιστα οι αρμόδιοι οργανισμοί δεν είναι σε θέση να επιβάλλουν τα μέτρα που οι ίδιοι θεσπίζουν.

  • Marine Stewardship Council - 1