Παγκασιους

Παγκασιους

Παγκασιους το καθημερινό μας ψάρι Δυστυχώς, η εκτροφή του παγκάσιους συχνά γίνεται με μεθόδους μη υπεύθυνες, κι έτσι το WWF και η ΕΕ έχουν ξεκινήσει συνεργασία για την ανάπτυξη μιας υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας. Pangasianodon hypophthalmus Τι τρωω Είμαι παμφάγο,...