Βασιλικη γαριδα

Βασιλικη γαριδα

Βασιλικη γαριδα ο βασιλιάς των καρκινοειδών Ο εγκέφαλος, το στομάχι, η καρδιά, το “συκώτι” (ηπατοπάγκρεας) και οι γονάδες μου (αναπαραγωγικοί αδένες) βρίσκονται στο κεφάλι μου, το οποίο ονομάζεται επίσης κεφαλοθώρακας. Melicertus kerathurus Τι τρωω Είμαι πολύ ενεργός...