Κεφαλος

Κεφαλος

Κεφαλος το τέλειο υποκατάστατο Παρόλο που οι κέφαλοι έχουν τη φήμη του βρώμικου “ψαριού των λιμανιών”, ο κέφαλος που αγοράζουμε από τον ψαρά προέρχεται από αλιεία μακριά από την ακτή. Chelon labrosus or other grey mullet species (Mugil spp. or Liza spp.) Τι τρωω Τρώω...