Γαριδα τιγρης, τροπικες γαριδες

Γαριδα τιγρης, τροπικες γαριδες

Βασικές πληροφορίες Οι τροπικές γαρίδες είναι καρκινοειδή. Αλιεύονται με τράτες βυθού ή εκτρέφονται. Αλιεία Οι τροπικές γαρίδες αναπαράγονται με ταχείς ρυθμούς και γεννούν πολλά αυγά, ωστόσο πολλά αποθέματα υφίστανται ισχυρές πιέσεις καθώς υπεραλιεύονται ή αλιεύονται...
Κιτρινοπτερος τονος

Κιτρινοπτερος τονος

Βασικές πληροφορίες Ο κιτρινόπτερος τόνος απαντάται σε τροπικά και θερμά νερά του Ατλαντικού, του Ειρηνικού και του Ινδικού Ωκεανού. Όλοι οι τόνοι είναι μεγάλοι θηρευτές, που διανύουν μεγάλες αποστάσεις στη θάλασσα. Μπορούν να διατηρήσουν τη θερμοκρασία του σώματός...
Μακρυπτερος τονος

Μακρυπτερος τονος

Βασικές πληροφορίες Ο μακρύπτερος τόνος είναι σχετικά μεγάλος και φτάνει σε μήκος τα 120 εκ. και σε βάρος τα 40 κ.. Απαντάται σε θερμά νερά σε όλες τις θάλασσες. Όπως όλα τα είδη τόνου έτσι και ο μακρύπτερος είναι θηρευτής και τρέφεται με άλλα ψάρια, καρκινοειδή και...
Ρικι

Ρικι

Βασικές πληροφορίες Το ρίκι είναι το πλέον αλιευμένο είδος τόνου παγκοσμίως. Φτάνει σε μήκος το 1 μ. και σε βάρος τα 20 κ. Εντοπίζεται σε πολλές περιοχές, ωριμάζει νωρίς και έχει υψηλό ρυθμό αναπαραγωγής. Λόγω των διακυμάνσεων της αναπαραγωγής του ρικιού, είναι...
Κολιος

Κολιος

Βασικές πληροφορίες Ο κολιός έχει επίμηκες, υδροδυναμικό σώμα και δυνατή ουρά, κάτι που τον καθιστά δεινό κολυμβητή. Το χρώμα του είναι ασημί, με πράσινα και γαλάζια σχέδια στη ράχη. Ο κολιός ζει σε θαλασσινά και υφάλμυρα νερά και φτάνει σε μέγεθος ως και τα 50 εκ....